- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas. Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas. Aprašymas
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąja vietą išdavimas Aprašymas
Pažymos juridiniams faktams patvirtinti išdavimas Aprašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas Aprašymas Užsakyti
Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę, išdavimas Aprašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Aprašymas
Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas Aprašymas
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Kapavietės (kapo) identifikavimas Aprašymas
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas Aprašymas
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas Aprašymas Užsakyti
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas Aprašymas
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Aprašymas Užsakyti