- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas.

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ši paslauga apima prašymo išduoti pažymą apie deklaruotą ir sumokėtą valstybinės žemės mokestį, priėmimą ir pažymos išdavimą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.

Prašymą priima ir pažymą išduoda Šakių rajono savivaldybės administracija. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, vieno langelio patalpas, Bažnyčios g. 4 Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Prašymai priimami iš fizinių ir juridinių asmenų. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

Pateikti užpildytą prašymą.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą prašymą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti pažymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą su reikalingais dokumentais;

3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą – patenkinti paraišką arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;

4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, el. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]