- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kurie neturi teisių perėmėjo. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą (trumpai saugomi dokumentai) ir apyrašą (ilgai saugomi dokumentai). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma, dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiama registruotu laišku.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 Darbo dienų

Reikalingi dokumentai

Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų; įmonės likvidatoriaus (savininko) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija); likviduojamos įmonės įregistravimo pažymėjimas. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt): Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu); Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt).

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]