- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas, įsigytą už pajus turtą ir pan. iš savivaldybės administracijos veiklos archyvo arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dokumentų išrašai, nuorašai ar kopijos išduodamos asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiami registruotu laišku. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas ar išduodamos pažymos turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Archyvuose saugomi algalapiai, darbo išmokėjimo žiniaraščiai, įsakymai, protokolai, darbo užmokesčio asmens sąskaitų kortelės.

Paslaugos teikimo trukmė:

20 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopija).

3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

4. Elektroninis prašymas (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

5. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopija (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Atsakingi asmenys

Vilija Valaitienė

Padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos: Archyvarė

Tel. nr.: +37034560773

El. paštas: [email protected]

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]