- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas: PASA00043
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pažyma išduodama mirusiojo artimiesiems giminaičiams, sutuoktiniui (-ei), pateikus rašytinį prašymą.

Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – per e. pristatymo informacinę sistemą.

Paslaugos gavėjui pažyma išduodama prašyme nurodytu būdu: atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Rašytinis prašymas;

2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu dėl pažymos išdavimo kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas;

4. Įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5. Mirties liudijimas ar kitas dokumentas, liudijantis mirties faktą, kremacijos dokumentai (kai mirusio palaikai kremuoti);

6. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su kapavietėje palaidotu asmeniu.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Seniūnijos specialistai išnagrinėja prašymą ir teikia seniūnui pasiūlymą priimti atitinkamą sprendimą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]