- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama ūkininkui ir žemės ūkio valdos valdytojui. Prekiautojas žemės ūkio ir maisto produktais, savo ūkyje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, jų prekybai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens medicininę knygelę, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir einamųjų metų išrašą iš Ūkininkų ūkių registro ir/ar Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir/ar žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos (seniūniją) arba registruotu laišku. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas pažyma pristatoma / atsiimama ne elektronine forma.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).

2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją (seniūniją) arba registruotu laišku.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją (seniūniją) arba registruotu laišku.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]