- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pareiškėjas, kuris netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pasikeitimas. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Aprašius išankstinius KŽS ribų pasikeitimas įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]