- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Santuokos registravimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti, o jų nesant - jaunavedžių pasirinktose vietose, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Prašymas įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaigai gali būti pateikiamas tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą, jungiantis prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://www.registrucentras.lt/savitarna/.

Paslaugos teikimo trukmė:

30 kalendorinių dienų

Santuoka registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje

Reikalingi dokumentai

Asmeniškai paduodant prašymą įregistruoti santuoką, pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo – gali būti pateikiamas užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

2. Prašymas.

3. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių, išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip.

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52884

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Mokėjimo paskirtis: valstybės rinkliava

20 EUR (civilinės metrikacijos įstaigos patalpose)

60 EUR (ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose)

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, paskiriama santuokos registravimo data ir vieta, jei santuoka registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje. Įregistravus santuoką, sudaromas civilinės būklės akto įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas ir elektroninio ryšio priemonėmis. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų informacinės sistemos MGVDIS https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt. per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Iki santuokos registravimo Civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklių nustatyta tvarka. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą, paslaugos gavėjas informuojamas, kad turi atvykti į Civilinės metrikacijos įstaigą asmeniškai. Įregistravus santuoką, sudaromas santuokos sudarymo įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui, o įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Susituokti pareiškėjai turi atvykti į Civilinės metrikacijos įstaigą arba civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai registruoti santuoką vyksta į pareiškėjų pasirinktą vietą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]