- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Tėvystės pripažinimo registravimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą, jungiantis prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo – gali būti pateikiamas užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

2. Notaro patvirtintas vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (dokumentai perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą).

3. Kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, išduotas gimimo dokumentas.

4. Jei vaiko gimimas neįregistruotas – sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymėjimą perduoda skyriui elektroninėmis ryšių priemonėmis).

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas pateikia notaro patvirtintą vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendrą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo arba notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ir kitus privalomus dokumentus. Jei naujagimio gimimas neįregistruotas – sudaromas gimimo įrašas. Jei vaiko gimimas įregistruotas – įrašomi duomenys apie tėvą, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinės sistemos (https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, jei naujagimio gimimas neįregistruotas – sudaromas gimimo įrašas. Jei vaiko gimimas įregistruotas – įrašomi duomenys apie tėvą, sudaromas CBAĮ pakeitimo ar papildymo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]