- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus. Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą:

1. vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą;

2. pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.

Užsienio valstybėje įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą sudarant gimimo įrašą. Pareiškimas apie užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimą į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigai gali būti pateikiamas tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą. Paslaugą galima užsisakyti jungiantis prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt arba bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 Darbo diena

Reikalingi dokumentai

1. Vaiko tėvų ar vieno iš jų ar pilnamečio asmens pareiškimas.

2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo – gali būti pateikiamas užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

3. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, gimimo akto įrašo išrašas, forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ar kitas dokumentas). Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

4. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

5. Kai prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą ar patvirtintą gimimo įrašą pateikiamas per MGVD informacinę sistemą, kartu su prašymu pateikiami suskaitmeninti dokumentai, patvirtinantys į apskaitą įtraukiamą gimimo įrašą. Jei civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl dokumentų autentiškumo, gimimo įrašą įtraukti į apskaitą atsisakoma, iki bus pateikti dokumentų originalai.

Pastabos

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Atlyginimas už paslaugą mokamas ne paslaugos teikimo vietoje.

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52884

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Paslaugos suteikimo kaina: 10 EUR

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinės sistemos (https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas vaiko gimimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o gimimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]