- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Įmonės, organizacijos, garažų eksploatavimo bendrijos, kurioms nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, nuomojantys (naudojantys) valstybinius žemės sklypus (jeigu ir nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys) turi užpildyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaraciją. Deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu.

Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020-06-22 sprendimu Nr. T-101 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“, juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos deklaracijas pateikia iki einamųjų metų spalio 15 d.

Paslaugos teikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto

Reikalingi dokumentai

Pateikti užpildytą ir pasirašytą valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją.

1. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

2. Savivaldybės atsakingas darbuotojas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, sutikrina duomenis su gauta informacija iš VĮ Registrų centras ir NŽT Šakių skyriaus.

3. Pagal patikrintą ir suderintą informaciją, atsakingas darbuotojas patvirtina deklaraciją ir išsiunčia juridiniam asmeniui.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Asmuo informuojamas gaudamas patvirtintą antrąjį deklaracijos egzempliorių, jeigu deklaracijos teikimui buvo atvykęs į Savivaldybės administraciją, antrasis egzempliorius išsiunčiamas el. paštu arba sužino prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]