- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Savivaldybės administracija, gavusi statytojo prašymą paskelbia pranešimą apie numatomą statinių projektavimą savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje su atitinkama projektine informacija ir vizualizacija ir planuojamą viešą susirinkimą.

Prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas, papildomo prašymo pildyti nereikia.

Savivaldybės specialistas, atsakingas už paslaugos suteikimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainėje projektinius pasiūlymus ir pranešimą.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė: 5 darbo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas.

2. Kompiuterinė laikmena su joje įrašytais nurodytais duomenimis. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, suformuoti pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkte nustatytus reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius.

3. Įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo).

4. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.

Pastabos

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymą statytojas pateikia elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą. Paslaugos teikimo žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie IS „Infostatyba“ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus. 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninį prašymą, prideda reikiamus dokumentus ( pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir pateikia savivaldybei. 3. Paslaugos vykdytojas pradeda administracinę procedūrą arba priima sprendimą motyvuotai atmesti ir apie tai informuoja paslaugos gavėją per IS „Infostatyba“;

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]