- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę. Prašymus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Prašymas gali būti teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Šakiai, Bažnyčios g. 4, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.

Paslaugos teikimo trukmė:

Reikalingi dokumentai

Pranešime turi būti nurodoma:

1. Informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

2. Planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

3. Triukšmo mažinimo priemonės.

Pastabos

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]