- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis. Lietuva nuo 2019-07-31 prisijungė prie elektroninės socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (toliau – EESSI sistema), kuri skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus, keistis reikiama informacija.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas taip pat ir išmokas vaikams bei išmokas mirties atveju. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių. Informacija keičiamasi, kad išmokos būtų mokamos pirmumo teisę turinčioje valstybėje taip išvengiant dvigubo išmokų mokėjimo.

Asmuo kreipiasi į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu pateikti informaciją apie šeimai išmokėtas išmokas vaikui ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas.

Paslaugos teikimo trukmė: Paslauga suteikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo skyriuje.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Mirties liudijimas;

4. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paramos gavėjas atvyksta į savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir pateikia prašymą bei nurodytus dokumentus;

2. Visų prašyme pateiktų duomenų teisingumą paramos gavėjas patvirtina savo parašu;

3. Atsakingas specialistas suveda duomenis į Socialinės paramos atskaitos sistemą Parama ir užregistruoja prašymą;

4. Atsakingas specialistas užpildo elektroninę formą arba E401 ir E411 formas ir išsiunčia kompetentingai įstaigai paštu arba EESSI posistemį (RINA).

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]