- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas – sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės ar sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos (kai sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą priima valstybės institucija) interneto svetainėje, o rengiant savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, – ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

Prašymas bei skelbiamo teksto skaitmeniniai duomenys.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo pateikia prašymą Šakių rajono savivaldybės administracijai ir atsiunčia redaguoto teksto (Word) formato turinį.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Priėmus sprendimą tenkinti prašymą už savivaldybės tinklalapio administravimą atsakingas darbuotojas patalpina informaciją teritorijų planavimo skiltyje.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]