- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ši paslauga apima leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis leidimų išdavimą, dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą. Prašymai leidimams išduoti priimami tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Leidimai išduodami pasirašytinai asmeniui atvykus į vietą bei pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Leidimas galioja 2 metus. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas. Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Šakių rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) būtina kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 5 darbo dienos nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norintys gauti Leidimą savivaldybės administracijai pateikia:

1.1. asmens rašytinį prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas;

1.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

1.3. asmens gyvenamosios vietos ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;

1.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

1.5. pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

1.6. šuns kilmės dokumentų kopiją;

1.7. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu), kopiją.

2. Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai (toliau – juridinis asmuo), norintys gauti Leidimą, savivaldybės administracijai pateikia:

2.1. prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;

2.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;

2.3. juridinio asmens valdymo organo patvirtintą dokumentą apie asmens paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje;

2.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

2.5. pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jo teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

2.6. šuns kilmės dokumentų kopiją;

2.7. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu), kopiją.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu - atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e. pristatymas informacinę sistemą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su reikalingais dokumentais;

3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e.pristatymas informacinę sistemą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]