- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą. Taip pat išduoda dublikatus, susiklosčius aplinkybėms, papildomas arba patikslinamas esamas reklamos įrengimo projektas, sustabdomas arba panaikinamas galiojimas. Prašymus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Prašymas gali būti teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Šakiai, Bažnyčios g. 4, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo trukmė:

20 d. d. nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

Reikalingi dokumentai

1. Paraiška gauti leidimą;

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4. išorinės reklamos įrengimo projektą.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą su visais reikalingais dokumentais Šakių rajono savivaldybės administracijai. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodamas leidimas. Taip pat atsižvelgiant į prašymą reklamos įrengimo projektas gali būti papildomas arba patikslinamas, o susiklosčius aplinkybėms sustabdomas arba panaikinamas leidimo galiojimas. Prašymus gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu. El. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 188772814

Įmokos kodas: 53584

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT454010042100040163

Vietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vieneriems metams, kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla - 15 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą, kai bendras reklamos plotas didesnis nei 2 kv. m.

Vietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vieneriems metams, kai išorinė reklama yra tiesiogiai nesusijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla - 60 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą, kai bendras reklamos plotas didesnis nei 2 kv. m.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]