- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Administracinės paslaugos tikslas – išduoti pažymą apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (patalpas arba statinius) ir jų galimybę naudoti pagal paskirtį. Išduota pažyma yra pagrindas atlikti šių objektų registraciją VĮ Registrų centre.

Prašymas pažymai gauti ir reikalinga informacija bei dokumentai teikiami tiesiogiai (asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]

Paslaugos teikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto

Reikalingi dokumentai

Pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi pažymai išduoti:

1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį;

2. Schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija;

3. Rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai;

4. Patalpos (-ų) ar statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia rašytinį prašymą tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją arba kitu, šio paslaugos aprašymo pražioje nurodytu būdu.

2. Paslaugos vykdytojas prašymą užregistruoja ir užduotį paskiria atsakingam asmeniui.

3. Paslaugos vykdytojas nagrinėja prašymą ir vertina prie jo pridėtus dokumentus.

4. Paslaugos vykdytojas parengia pažymą, apie tai informuoja paslaugos gavėją ir parengtą pažymą įteikia paslaugos gavėjo pasirinktu būdu (tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčia paštu).

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]