- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Šakių rajono savivaldybės viešose vietose.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:

• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;

• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;

• valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;

• renginiams, kuriuos organizuoja Savivaldybės įstaigos, ir kurie vyksta pagal įstaigos vadovo patvirtintą planą.

Vietinė rinkliava už komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo ar valdytojo teise valdomose teritorijose yra Šakių rajono savivaldybės sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, organizuojantiems komercines laisvalaikio ir pramogų paslaugas.

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- elektroniniu paštu: [email protected];

- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui nurodytu paprastu paštu arba elektroniniu paštu

Paslaugos teikimo trukmė: 5 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

Pateikti užpildytą prašymą. Prašymas privalo būti vizuotas:

1. seniūnijos, kurioje vyks renginys, seniūno.

2. Šakių rajono policijos komisariato.

3. Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.

4. Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties.

5. Jei renginys komercinis, kartu su prašymu renginiui paslaugos gavėjas turi pateikti mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

Prašymo forma

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą prašymą.

2. Savivaldybės administracijos direktorius dokumentų valdymo sistemoje prašymą nukreipia savivaldybės atsakingam darbuotojui.

3. Savivaldybės atsakingas darbuotojas, susipažinęs su pateiktais dokumentais, suformuoja leidimą. Trūkstant dokumentų ar esant poreikiui dėl informacijos patikslinimo, su paslaugos kontaktuojama atskirai.

4. Suformuotas leidimas talpinamas dokumentų valdymo sistemoje savivaldybės juristės vizavimui ir administracijos direktoriaus pasirašymui.

5. Pasirašytas leidimas perduodamas paslaugos gavėjui.

6. Jei renginys komercinis, kartu su prašymu renginiui paslaugos gavėjas turi pateikti mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą išduodamas leidimas arba pareiškėjas informuojamas apie priežastis, dėl kurių leidimas neišduodamas.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Vardas, pavardė arba padalinys: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Gintaras Demenius

Pareigos: vyriausiasis specialistas

Telefonas: Tel.: +37034560774

El. paštas: El. p.: [email protected]


Vardas, pavardė arba padalinys: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Asta Kėvelaitytė

Pareigos: vyriausioji specialistė

Telefonas: Tel.: +37034566110

El. paštas: El. p.: [email protected]

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]