- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Išduodamos šių rūšių vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. Verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose.

2. Verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose.

3. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose.

4. Verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikotarpiui.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, taip pat įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu.

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Paraišką gauti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui vienkartinė licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Paslaugos teikimo trukmė:

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu paraiška išduoti licenciją nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi vienkartinei licencijai išduoti:

1. Paraiška dėl vienkartinės licencijos išdavimo, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi); prašomos licencijos rūšis; renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) pavadinimas, data, adresas; organizatorius, jo adresas, telefonas; prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas); alkoholinių gėrimų pardavimo būdas; licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; pagrindinės licencijos pavadinimas, Nr., išdavimo data, išdavusios institucijos pavadinimas; licencijos atsiėmimo būdas;

2. Dokumentas, patvirtinantis įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

3. Dokumento, patvirtinančio teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kopija (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais);

4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija;

5. Organizatoriaus pranešimas apie planuojamą renginį rajono savivaldybės merui (su nurodytu renginio pavadinimu, renginio data, tiksliu renginio laiku, prekybos vieta, renginio metu prekiausiančiomis įmonėmis bei jų tiksliu alkoholio asortimentu, pranešant ir apie suderinamus su kitomis organizacijomis, prižiūrinčiomis renginį – Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir policijos komisariatu);

6. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi vienkartinei licencijai išduoti. Paraiškos pildymas → Pateikimas tiesiogiai → Dokumentų ir informacijos tikrinimas, ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas → Licencijos išdavimas/neišdavimas → Atsakymo pateikimas.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), taip pat nurodo atvejį A.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paraiškos pildymas internetu → Pristatymas el. priemonėmis → Dokumentų ir informacijos tikrinimas, ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas →Licencijos išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 52384

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Kaina 25 Eur

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]