- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių (gatvių) ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

A. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas;

B. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimus, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais.

Vienkartinis leidimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu, išskyrus karjerinį transportą. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Karjeriniam transportui leidimai išduodami prašyme nurodytam maršrutui ir laikui kiekvienai transporto priemonei.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas prieš važiavimą Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė:

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Leidimas neišduodamas, jeigu: a) pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas neįvykdo reikalavimo per 2 darbo dienas pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus; b) sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę; c) nesumokėtas mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis; d) sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t. Konkretų mokesčio dydį apskaičiuoja leidimus išduodantis valstybės tarnautojas.

Reikalingi dokumentai

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi leidimui išduoti: A. Leidimo išdavimas: Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas:

1. Transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas;

2. Važiavimo maršrutas;

3. Važiavimo laikas;

4. Duomenys apie pakrautą transporto priemonę:

- transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis;

- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis;

- faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;

- ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumus tarp ašių;

- krovinio dalių skaičius ir jo svoris. B. Leidime nurodytos transporto priemonės keitimas.

Asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomos:

1. Aplinkybės ir motyvai, kodėl reikia keisti Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytą transporto priemonę;

2. Duomenys apie kitą transporto priemonę: - transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.; - transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis; - transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis; - transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis; - faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė; - ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių; - krovinio dalių skaičius ir jo svoris.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi leidimui išduoti. Prašymo pildymas → Pateikimas tiesiogiai → Dokumentų tikrinimas → Sprendimo priėmimas → Apmokėjimas → Leidimo išdavimas/neišdavimas → Atsakymo pateikimas.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

5. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paštu, per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu. Prašymo pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas → Sprendimo priėmimas → Apmokėjimas → Leidimo išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

5. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paštu, per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu. Prašymo pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas → Sprendimo priėmimas → Apmokėjimas → Leidimo išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas.

Atlygintinai teikiamos paslaugos duomenys:

Paslauga apmokama vietoje: Ne

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas: 188659752

Įmokos kodas: 7840

Banko duomenys:

Banko pavadinimas: Swedbank, AB

Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: AB Citadele bankas

Sąskaitos numeris: LT787290000000130151

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)

Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas

Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas

Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Kaina: 5 Eur

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]