- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Administracinė paslauga
   Kodas: PASA00003
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti specialų leidimą.

Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su kelio ženklu Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį.

Specialūs leidimai išduodami vienerių metų laikotarpiui.

Paslaugos atvejai:

A. Leidimo stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimas;

B. Leidimo stovėti kelio ženklo „Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje dublikato išdavimas;

C. Leidimo stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti informuojamas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu, per e. pristatymo sistemą arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir priima sprendimą.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu.

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.

Paslaugos teikimo trukmė:

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Reikalingi dokumentai

Visais atvejais:

1. Prašymas, kuriame nurodoma:

1.1. transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris;

1.2. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų leidimą, tikslus adresas.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Pastatų panaudos ar nuomos sutartis, liudijanti, kad asmuo turi teisę valdyti atitinkamo kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją arba šio asmens išduotas sutikimas (jei prašymą teikia ne užsakovas).

4. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija. Specialūs leidimai juridiniams asmenims gali būti išduodami nepateikiant

1.1 p. ir 4 p. nurodytų duomenų, jei dėl jų veiklos specifikos kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje bus statomos skirtingos transporto priemonės.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu, per e. pristatymo sistemą arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir teikia svarstyti Savivaldybės eismo saugumo komisijai, kuri išnagrinėjusi prašymą posėdžio metu priima nutarimą.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu.

4. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir priima sprendimą.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

5. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir priima sprendimą.

4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

5. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]