- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išrašoma pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

1. Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;

2. Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;

3. Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;

4. Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;

5. Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslaugos teikimo trukmė:

Paslauga suteikiama per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos

Reikalingi dokumentai

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. prašymas išduoti pažymą;

3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, jis turi papildomai pateikti atstovo teises patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo savivaldybės Socialinės paramos skyriui arba seniūnijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus.

2. Įgaliotas specialistas patikrina asmens tapatybę ir ar tinkamai užpildytas prašymas, pateikti visi reikalingi dokumentai.

3. Parengta pažyma prašyme nurodytu būdu išduodama pareiškėjui arba elektroninėmis ryšio priemonėmis persiunčiama prašyme nurodytam adresatui.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]