- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas.

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektams išduodama pažyma apie žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominį dydį, išreikštą EDV, kurį apskaičiuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC).

Mokesčių tikslais žemės ūkio valdos ar ūkiai grupuojami pagal žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį. Nuo žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydžio, kuris apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d., priklauso žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų sveikatos draudimo įmokų tarifas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo privalomumas

Paslaugos teikimo trukmė: 10 darbo dienų

Reikalingi dokumentai

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą;

2. Paslaugos vykdytojas identifikuoja asmenį ir priima sprendimą dėl paslaugos suteikimo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl prašymo netenkinimo;

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]