- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo laidoti išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Pagal pateiktą prašymą ir patikrinus kitus dokumentus asmeniui išduodama nustatytos formos leidimas laidoti.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos teikimo trukmė: 1 darbo diena

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. (prašymo forma)

2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Medicininis mirties liudijimas ar Sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašas, jeigu norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-tos nėštumo savaitės.

4. Testamentas arba rašytinis valios pareiškimas, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo.

5. Mirusiojo kremavimo faktą patvirtinanti pažyma, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti.

6. Įgaliojimas (ar kitas dokumentas), jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugų teikėjas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. paslaugos gavėjas (pareiškėjas) arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą ir susijusius dokumentus atvykus į seniūniją;

2. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba išduoti leidimą, arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

3. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) iš karto.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. paslaugos gavėjas atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) atvykęs į seniūniją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]