Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

   Kodas: PAS37884
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pažymos išduodamos, jeigu šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota Šakių rajono savivaldybėje ir turimi duomenys aiškūs, teisingi ir išsamūs. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai. Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose ( mokinių ir studentų) taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 darbo diena

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas. (prašymo forma)

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Esant būtinumui, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose vietose arba trūksta duomenų pažymai išduoti:

3.1. esančių santuokoje tėvų – santuokos liudijimas, išsituokusių – ištuokos liudijimas;

3.2.Vaikų gimimo liudijimai.

4. Įgaliotam asmeniui – įstaatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išrašoma ir išduodama šeimos sudėties pažyma

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodama šeimos sudėties pažyma.Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba el.paštu.