- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas.

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones.

Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros.

Dokumentai pareiškėjui išduodami asmeniškai, techninės apžiūros metu.

Paslaugos teikimo trukmė: Nenustatyta, žiūrėti į pastabas

Reikalingi dokumentai

Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą , siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybė sudaro ir viešai paskelbia techninės apžiūros grafiką, rekomenduodama techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones

Traktorių techninės apžiūros paslaugos kainą nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“(Žin.,2000, Nr.108-3463).

Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas du metus.

Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintų mašinų.

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia: traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių, traktoriaus registracijos dokumentą, dokumentą apie sumokėtą valstybės

Teisės aktai

1. Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“. bei šio įsakymo pakeitimai 2005-10-12 Nr. 3D-481; 2009-03-25 Nr. 3D-196

2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 2000-12-15 Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

Pastabos

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 53084.

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

1. AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;

2. per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;

3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

4. UAB „Elotus";

5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

6. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;

7. per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;

8. UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 6,80 EUR.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės, prikabinamos platformos, priekabos techninė apžiūra– 5,50 EUR.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama– 9,90 EUR.

Paslaugos suteikimo trukmė nenustatyta. Paslaugos trukmę sudaro laikas, reikalingas patikrinti asmens pateiktus dokumentus ir įvertinti tai, kaip technika atitinka techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]