- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Seniūnai neatlygintinai atlieka Lietuvos Respublikos notariato įstatymu tik jiems priskirtus seniūnijos teritorijos gyventojams (asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kidulių seniūnijoje) šiuos notarinius veiksmus:

1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;

2. Liudija dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų tikrumą;

3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

Notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti bei dokumentų kopijas, kurių nuorašų, išrašų ar kopijų tikrumą reikia liudyti.

3. Testamento sudarymui – asmens dokumentą, turto nuosavybės dokumentus.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos žingsniai:

1. Paslaugos gavėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą;

2. Paslaugos gavėjas pateikia reikalingus dokumentus;

3. Paslaugos teikėjas patikrina interesanto deklaruotą gyvenamąją vietą ir, jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra toje seniūnijoje, atlieka notarinį veiksmą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]