- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija.

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS37950
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

Melioracijos statinių remontui ir rekonstravimui prašymai priimami dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių.

Valstybei nuosavybės teise priklausantys statiniai:

1) melioracijos grioviai ir juose esantys statiniai;

2) 12,5 cm skersmens ir didesni drenažo rinktuvai.

Gavus gyventojo prašymą ir įvertinus melioracijos statinių gedimus, prašymas užregistruojamas. Atsižvelgiant į melioracijos statinius reglamentuojančius teisės aktus, priimamas sprendimas dėl melioracijos statinių remonto ar rekonstravimo darbų vykdymo arba nevykdymo.

Informacija pareiškėjui pateikiama:

1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę (raštu arba žodžiu);

2) paštu ar per pasiuntinį;

3) elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Reikalingi dokumentai

1) prašymas;

2) sklypo planas M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta;

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą;

2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą.

4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas vizuoja atsakymą.

5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą;

2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui.

3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą.

4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas vizuoja atsakymą.

5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]