- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ir kitų dokumentų priėmimas, registravimas, pirminis patikrinimas ir įvedimas į paraiškų informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruotu žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų įbraižymas elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų pateikimas pareiškėjams ir informacijos teikimas paramos gavėjams.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Laisvos formos dokumentą su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių kontūrų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei pasėlių pavadinimais).

2. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai.

3. Jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo, pareiškėjas pateikia žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais).

4. Įgaliojimą – kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

Pastabos

Paraiškos priimamos seniūnijose

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]