- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS37945
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu. Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (užsakovai), kurie melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje nustatyta tvarka įveisia mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą. Gavus užsakovo nustatytos formos prašymą, techninės sąlygos išduodamos per 7 kalendorines dienas. Visoms išduotoms techninėms sąlygoms suteikiamas numeris, užrašoma jų registracijos data ir jos registruojamos registre. Kai užsakovo pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, savivaldybės administracija duoda motyvuotą raštišką atsisakymą išduoti technines sąlygas. Techninės sąlygos užsakovui pateikiamos: 1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę; 2) paštu ar per pasiuntinį; 3) elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 7 kalendorinės dienos.

Reikalingi dokumentai

1) nustatytos formos prašymas; 2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas (arba jo patvirtintą kopiją); 3) planuojamos statybos ribų planas (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis;

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0429A864011/TAIS_371829 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.3D-130/D1-1444 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BDCEFABC3DBD

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas 1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą. 2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui. 3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą, parengia Technines sąlygas ir pasirašo dokumentą. 4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas tvirtina ir pasirašo siunčiamą dokumentą. 5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą. Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas 1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą. 2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui. 3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą, parengia Technines sąlygas ir pasirašo dokumentą. 4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas tvirtina ir pasirašo siunčiamą dokumentą. 5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]