- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS2553
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu.

Žemės savininkui ar kitam naudotojui pateikus prašymą, techniniams dokumentams gauti, prašymas užregistruojamas žurnale.

Savivaldybė, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia šiuos dokumentus:

1) drenažo plano ištraukos kopiją M 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;

2) šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas;

3) drenažo bei griovio plano M 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;

4) drenažo rinktuvų profilių kopijas;

5) paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai bei kita informacija.

Informacija pareiškėjui pateikiama:

1) asmeniškai, atvykus į savivaldybę;

2) paštu ar per pasiuntinį;

3) elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

1) prašymas;

2) dokumento, patvirtinančio naudojimosi žeme faktą, kopija;

3) žemės sklypo plano M 1:10000 kopija;

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą. 2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui. 3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą. 4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas pasirašo siunčiamą dokumentą. 5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius priima ir registruoja asmens prašymą suteikti paslaugą. 2. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas nukreipia prašymą paslaugos teikėjui. 3. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą. 4. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas pasirašo siunčiamą dokumentą. 5. Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas – dokumentų registratorius registruoja siunčiamą dokumentą ir išsiunčia atsakymą.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]