- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Mokesčio lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto suteikimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę gauti mokesčio lengvatą turi finansinių sunkumų turintys juridiniai asmenys ir sunkiai besiverčiantys fiziniai asmenys. Prašymus dėl žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto, žemės arba nuomojantys ar naudojantys valstybinę žemę.

Šakių rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas:

1. žemės;

2. valstybinės žemės nuomos;

3. nekilnojamojo turto mokesčių.

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių lengvatų teikimo savo biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba visai nuo jo atleisti.

Prašymas gali būti teikiamas raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Šakiai, Bažnyčios g. 4, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinką administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo trukmė: 30 d. d.

Reikalingi dokumentai

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: [email protected]) ar tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai).

1. Fiziniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:

1.1. motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji (deklaruota) vieta, telefono numeris, mokesčiai, kurių lengvatų prašoma ir jų sumos, laikotarpiai, už kuriuos prašoma mokesčių lengvatų;

1.2. dokumentus apie šeimos sudėtį, fizinio asmens ir jo šeimos narių per pastaruosius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio gautas pajamas;

1.3. mokesčių, kurių lengvatas prašoma suteikti, deklaracijų kopijas;

1.4. kitus, lengvatą pagrindžiančius dokumentus.

2. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:

2.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono numeris, jo vykdoma veikla, sukurtų darbo vietų skaičius bei mokesčiai, kurių lengvatą prašoma suteikti, ir sumas, laikotarpius, kurių lengvatą prašoma suteikti;

2.2. Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą;

2.3. investiciją įrodančius dokumentus (jei prašoma atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio naujai sukurtai vertei);

2.4. mokesčių, kurių lengvatas prašoma suteikti, deklaracijų kopijas;

2.5. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais ir fondais (pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos).

3. Jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimas ar atstovavimą patvirtinantis dokumentas, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo arba atstovavimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

Informacija ir dokumentai apie asmeniui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą gaunami iš VĮ „Registrų centras, http://www.registrucentras.lt

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Prašymo pildymas, užpildyto prašymo pristatymas tiesiogiai → Tikrinami dokumentai → sprendimo projekto parengimas ir teikimas svarstyti Savivaldybės tarybai → Sprendimo priėmimas rajono savivaldybės taryboje → Atsakymo pateikimas.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas:

Prašymo pildymas internetu, pristatymas el. priemonėmis → Tikrinami dokumentai → sprendimo projekto parengimas ir teikimas svarstyti Savivaldybės tarybai → Sprendimo priėmimas rajono savivaldybės taryboje → Atsakymo pateikimas.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]