- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Santuokos nutraukimo registravimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Civilinės metrikacijos įstaiga santuokos nutraukimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu ar notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių arba asmuo pats pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą ar notaro patvirtintą sutartį. Prašymas civilinės metrikacijos įstaigai gali būti pateikiamas tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą. Jei teismo sprendimas priimtas iki 2001 m. liepos 1 d., kreipiantis į civilinės metrikacijos skyrių dėl santuokos nutraukimo įregistravimo, pareiškėjui gali tekti civilinės metrikacijos įstaigai pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir sumokėti mokestį, nurodytą teismo sprendime. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei asmuo įsiteisėjusį teismo sprendimą pateikia pats. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo – gali būti pateikiamas užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

2. Santuokos nutraukimas registruojamas remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar notaro patvirtinta sutartimi (įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai ar notaro patvirtintos sutartys perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba asmuo pateikia pats).

3. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

Pastabos

Paslaugos inicijavimo forma

Įsiteisėjęs teismo sprendimas, perduodamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba asmuo pats pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas pateikia įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba įsiteisėjęs teismo sprendimas, ar notaro pranešimu patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, perduodami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ir kitus privalomus dokumentus. Sudaromas santuokos nutraukimo įrašas. Duomenys perduodami Gyventojų registrui, o santuokos nutraukimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant.

Elektroninėmis priemonės teikiamos paslaugos proceso aprašymas

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinės sistemos (https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, sudaromas santuokos nutraukimo įrašas ir duomenys perduodami Gyventojų registrui, o santuokos nutraukimo įrašo išrašas išduodamas tik pareiškėjui pageidaujant. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]