- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas.

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas – pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus suteikti žemės sklypams, pastatams, butams, patalpoms numerius

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu ( per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Jame turi būti nurodyta: prašymo pateikėjo asmens vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas.

Gavus prašymą ir jį išnagrinėjus yra parengiamas Šakių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl adresų suteikimo.

Paslaugos teikimo trukmė: Prašymas nagrinėjamas 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmuo turi pateikti:

1. prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (prireikus);

3. žemės sklypo plano kopiją;

4. valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (ir statinių, jei sklype yra) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijas;

5. Pastato (statinio) plano iš statinio kadastro duomenų bylos kopija.

Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Prašymą turi pasirašyti asmuo ar jo atstovas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas ir informacija teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Pastabos

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Asmuo pateikia prašymą Šakių rajono savivaldybės administracijai.

2. Su gautu prašymu supažindinamas Savivaldybės administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus.

3. Prašymas su rezoliucijomis nukreipiamas Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui. Skyriaus specialistas išnagrinėja dokumentus, sukelia į ZPDRIS ir parengia įsakymą dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (nerengimo) pradžios.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]