- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas.

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Tikslas – pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus suteikti žemės sklypams, pastatams, butams, patalpoms numerius

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu ( per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Jame turi būti nurodyta: prašymo pateikėjo asmens vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas.

Gavus prašymą ir jį išnagrinėjus yra parengiamas Šakių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl adresų suteikimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, adresas) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

Prašymą turi pasirašyti asmuo ar jo atstovas. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas rengiamas ir informacija teikiama pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Asmuo turi pateikti:

1. prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (prireikus);

3. žemės sklypo plano kopiją;

4. valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo (ir statinių, jei sklype yra) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijas;

5. Pastato (statinio) plano iš statinio kadastro duomenų bylos kopija.

Prašymo forma

Pastabos

Paslauga teikiama elektroniniu/neelektroniniu būdu

www.zpdris.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]