- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems deklaruoti: kad traktorius, savaeigė ir žemės ūkio mašina ir jų priekaba yra parduota ar kitu teisiniu pagrindu perleista kitam savininkui, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

Priemonės savininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją, kai priemonė parduodama ar kitu teisiniu pagrindu perleidžiama fiziniam ar juridiniam asmeniui gyvenančiam Lietuvos Respublikoje.

Paslaugos teikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Reikalingi dokumentai

Asmuo, norintis deklaruoti (pranešti) apie parduotą traktorių (kitą registruotą priemonę) Žemės ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui, vykdančiam traktorių registravimo funkcijas, pateikia šiuos dokumentus: - Pranešimą apie parduotą traktorių ,kitą priemonę: pranešimą užpildo savivaldybės darbuotojas atliekantis registro tvarkymo darbus, o pranešimą pasirašo traktoriaus ar kitos priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo; - Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą :pasą, asmens tapatybės kortelę: kopija nesaugoma; - Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai traktoriaus pardavimą deklaruoja savininko atstovas. Fizinio asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu ir antspaudu; - Pardavimą patvirtinantį dokumentą;

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku; 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas vietoje žodžiu paslaugos suteikimo metu. 4. Duomenys įvedami į registrą.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus; 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).; 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]