- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama ūkio subjektams, apdraudusiems pasėlius ir augalus, auginamus Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo iššalimo ir (arba) sausros.

Pagal priemonės veiklos sritį, nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos sumos, atsižvelgiant į didžiausiuosius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis, kurie nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Draudimo sutartis (įskaitant jos pakeitimus) privalo būti sudaryta ne ilgesniam negu vienam vegetacijos laikotarpiui, įmokos turi būti mokamos draudimo įmonei tik po paraiškos pateikimo savivaldybėje.

Prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti paslaugų pirkimus.

Paramos paraiška pateikiama savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

Paramos gavėjas turi teisę kreiptis dėl dalinės kompensacijos – 70 proc. sprendime apskaičiuotos preliminarios paramos sumos, atsižvelgiant į sumokėtą draudimo įmokos sumą, išmokėjimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

• Užpildyta paramos paraiška ir susiję dokumentai;

• Draudimo sutarties bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijos;

• Visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalai arba kopijos, paaiškinimai dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo, jeigu drausti plotai yra didesni negu deklaruoti;

• Visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijos. (Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.)

Pastabos

Papildoma informacija puslapiuose http://zum.lrv.lt; www.nma.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]