- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pažymos dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) išdavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams išduodama pažyma apie produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį(VED) , kurį apskaičiuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC).

VED – tai piniginiais vienetais ( eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

VED apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.) ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Prireikus, informacija ir dokumentai gaunami, laikantis registro duomenų saugos nuostatų reikalavimų, iš vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos - Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, leidžiamais kanalais, registro duomenų bazės. www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]