- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Administracinė paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose išduodamas seniūnijos, kurios teritorijoje numatoma prekyba ar paslaugos teikimas, seniūno. Už leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio rinkliava.

Paslaugos teikimo trukmė:

Reikalingi dokumentai

Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo turėti:

1. Individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą;

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

3. Ūkininkai – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą;

4. Sodininkai- nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

5. Bitininkai- bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre, jeigu prekiauja savos gamybos medumi;

6. Prekiaujantieji ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos-ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

7. Prekiaujantieji žuvininkystės produktais − įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;

Teisės aktai

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. Įsakymas Nr. AT-359 „Dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedas

Šakių rajono savivaldybės administracijos tarybos 2017-03-31 Sprendimas Nr. T-102 „Dėl prekybos ir kitų paslaugų teikimo Šakių rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]