- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų. Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre.

Prieš teikiant paramos paraišką, būtina sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Dėl draudimo paslaugų pirkimo galima kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, ADB „Gjensidige“ Lietuvos filialą, AB „Lietuvos draudimas“.

Prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

Paslaugos teikimo trukmė: 10 d. d.

Reikalingi dokumentai

• Užpildyta paramos paraiška ir susiję dokumentai;

• Draudimo sutartis ir visi jos pakeitimai (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo keičiama ar buvo nutraukta);

• Visi pagal draudimo sutartį mokėtinos draudimo įmokos sumos sumokėjimo įrodymo dokumentai ir, tuo atveju, jei draudimo įmonė grąžino pagalbos gavėjui sumokėtą draudimo įmoką ar jos dalį, lėšų grąžinimo įrodymo dokumentai;

• Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, – patirto nuostolio dydį ir draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiantys dokumentai.

(Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.)

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]