- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Teisę į atlyginimą už nuostolius turi fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra priskiriamas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Gyvūnų savininkams iki 100 procentų atlyginami nuostoliai:

1. Naikinant gyvūnų užkrečiamosios ligos židinį:

• už sunaikintus gyvūnus;

• už sunaikintus gyvūninius produktus;

• už sunaikintus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, kurių negalima dezinfekuoti;

• už atliktą patalpų ir įrangos valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją;

2. Taikant veterinarinės sanitarijos priemones buferinėje zonoje:

• už paskerstus arba nugaišintus gyvūnus, registruotus buferinėje zonoje;

• už prarastas pajamas, susijusias su per ankstyvu priverstiniu gyvūnų skerdimu

Gyvūnų savininkai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) nuo šios ligos taikomų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymo buferinėje zonoje dienos, kreipiasi į savivaldybės komisiją dėl nuostolių atlyginimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Paraiška atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikė veterinarinės sanitarijos priemones (2 priedas);

2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jeigu teikia fizinis asmuo;

3. Dokumentai, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;

4. Dokumentai, įrodantys išlaidas už atliktas patalpų ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugas;

5. Dokumentai arba jų kopijos, kuriais patvirtinama, kad laboratoriniai mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;

6. Draudimo įmonės pažyma, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma;

7. Įsipareigojimas VMVT vienus metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje (5 priedas).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. Nr. 3D-2 įsakymas ,,Dėl nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymas Nr. AT-864 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. AT-463 „Dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]