- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Nuostoliai atlyginami juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklausantys galvijai VMVT nurodymu buvo paskersti, o gyvūniniai produktai sunaikinti arba uždrausti tiekti į rinką, vykdant VMVT nustatytus apribojimus ir draudimus, įtarus, patvirtinus galvijų tuberkuliozę, galvijų bruceliozę, enzootinę galvijų leukozę, ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba.

Nuostoliai gali būti kompensuojami tik tais atvejais, kai gyvūnų savininko finansinius sunkumus sukėlė įtarimas dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės arba šių ligų židinių likvidavimas. Galvijų savininkas, gavęs VMVT pranešimą apie apribojimų, nurodymų ir draudimų, taikytų dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ar enzootinės galvijų leukozės, panaikinimą, per 20 darbo dienų gali kreiptis į savivaldybės komisiją dėl nuostolių atlyginimo.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas atlyginti nuostolius (1 priedas);

2. VMVT įsakymų, kuriais buvo nustatyti ir panaikinti nurodymai, apribojimai ir draudimai dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ar enzootinės galvijų leukozės, kopijos;

3. Dokumentai, kuriais patvirtinta nuosavybės teisės į pagal VMVT nurodymus paskerstus galvijus ir (ar) dokumentus, patvirtinančius apie gyvūninių produktų sunaikinimą;

4. Laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;

5. Galvijų vidutinės rinkos vertės ir negautų pajamų ir gautų išmokų ir (ar) nepatirtų išlaidų įrodymo dokumentai;

6. Leidimo paskersti gyvūną (-us) skerdykloje, išduoto teritorinės VMVT, ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio kopijos;

7. Pagal paskerstų galvijų individualius numerius skerdyklos išduoti galvijų paskerdimo ir skerdenų apmokėjimo dokumentai;

8. Duomenų patvirtinimo deklaraciją valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo (2 priedas).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. Nr. 3D-389 įsakymas ,,Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliuliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-10 įsakymas Nr. AT-864 „Dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. AT-463 „Dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir (arba) dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, įvertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]