- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių;

3. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

5. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia reikalingus dokumentus.

Paslaugos teikimo trukmė: 15 d. d.

Reikalingi dokumentai

• Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – atstovavimo pagrindą pagrindžiantis dokumentas;

• Užpildyta paraiška;

• Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos.

www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]