- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

• 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaišintos;

• sudarė sąlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ištirti skerdžiamas ar nugaišintas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

• įsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

• nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

• negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia reikalingus dokumentus.

Paslaugos teikimo trukmė: 15 d. d.

Reikalingi dokumentai

• Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas;

• Paraiška gauti pagalbą už paskerstas, nugaišintas kiaules (1 priedas);

• Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopija (-os).

www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]