- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo, kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir, vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus, paskerdė, sunaikino kiaules arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo laikytas kiaules;

2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigoja ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;

5. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

6. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais. Pareiškėjams atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus. Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia reikalingus dokumentus.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 d. d.

Reikalingi dokumentai

• Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jeigu fizinis asmuo;

• Užpildyta paraiška,

• Ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos;

• Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopija (-os).

www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]