- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų investicinius kreditus ir (ar) perkantiems finansine nuoma (lizingu) iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.

Pagalba teikiama pareiškėjams, imantiems iš kredito įstaigų investicinius kreditus: nekilnojamo turto statybai, jo įsigijimui arba atnaujinimui; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų; žemės ūkio technikos įsigijimui; kompiuterių programinės įrangos įsigijimui ar kūrimui ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimui; bendrosioms išlaidoms.

Pareiškėjas, norėdamas gauti dalies palūkanų kompensaciją, prieš patirdamas investicijų įsigijimo išlaidas ar jų dalį, Savivaldybei, kurioje registruota žemės ūkio valda, pateikia paraišką (1 priedas) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Paslaugos teikimo trukmė:

Reikalingi dokumentai

1. Paraiška dėl palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensacijos išmokėjimo;

2. Kredito sutarties kopija (originalą parodyti);

3. Finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopija (originalą parodyti);

4. Kredito įstaigos Pažyma (-as) apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (3 priedas);

5. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės Pažyma (-as) apie finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtas palūkanas už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (4 priedas).

www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]