- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama bičių laikytojams, pageidaujantiems gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą).

Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo žemės ūkio valdą įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Paramos paraiškų priėmimo terminas - einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.(įskaitytinai) Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga,sunki liga ir kt.),gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinamu dokumentu. Savivaldybės administracija pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pareikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus dokumentus ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir atspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas - saugomas savivaldybėje.

Paslaugos teikimo trukmė:

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas (3 priedas);

3. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;

4. Jei ūkis ekologinis - sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas

Pastabos

Paraiška guti paramą už papildomą bičių maitinimą www.vic.lt

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]