- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Kapavietės (kapo) identifikavimas

Viešoji paslauga
   Kodas:
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) neišliko Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale.

Paslaugos teikimo trukmė: 20 Darbo dienų

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentą, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas

4. Įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

5. Mirties liudijimas ar kiti dokumentai, įrodantys mirties faktą, kremacijos dokumentai (kai mirusio palaikai kremuoti)

6. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su kapavietėje palaidotu asmeniu

7. Artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) sutikimas (nurodyti giminystės ryšį, asmens vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefoną)

8. Kiti dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, nuotraukos, įrodančios palaidojimo nurodytoje kapinių vietoje faktą, liudininkų parodymai ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl prašymo netenkinimo

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą ar elektroniniu paštu.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]