- Administracinė paslauga, - Viešoji paslauga

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos priėmimas

Viešoji paslauga
   Kodas: PAS37924
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama pateikus prašymą (priedas) Centrui.

Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali kreiptis į savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių. Atsakingas darbuotojas prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Gamintojo ir savivaldybės darbuotojo parašais patvirtintas vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas – savivaldybei. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.

Paslaugos teikimo trukmė: 1 d. d.

Reikalingi dokumentai

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei gamintojas – fizinis asmuo;

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas, gamintojas – juridinis asmuo;

3. Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį;

4. Mirties liudijimas, jei deklaraciją pildo įpėdinis mirusiojo vardu.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Pieno gamintojas deklaraciją teikia Žemės ūkio skyriaus specialistui ir Žemės ūkio specialistams seniūnijose;

2. Gamintojas užpildo deklaraciją ( K10) ir duomenų teisingumą patvirtina parašu;

3. Skyriaus specialistas: • vadovaudamasis dokumentų patikros elementų sąrašu, vykdo pirminį gamintojų dokumentų ir jų priedų patikrinimą; • priimto dokumento pirmojo lapo viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esančioje lentelėje nurodo savo pareigas, vardą ir pavardę bei pasirašo; • gautus dokumentus užregistruoja jų gavimo dieną registre M2/M3S ir pateikia pasirašyti pareiškėjams.

Šakių rajono savivaldybės administracija
El. p. [email protected]
Tel. nr. 8 (345) 60750
© Visos teisės saugomos 2019

Turite pasiūlymų ar pastabų? Rašykite [email protected]